ช่วงนี้โรงเรียนของเราอยู่ในช่วงปรับ
ปรุง ทั้งเรื่องระเบียบ วินัย อาคารสถานที่
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของเขตฯ และ
ปูพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซี่ยนแต่เชื่อ
เถอะว่าถ้าทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้ว
ผลที่ตามมาคือตัวนักเรียนจะมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น....จากใจ ท่านผู้อำนวยการ..


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
   ภาษาไทย
  
คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   ภาษาอังกฤษ
   คอมพิวเตอร์
   สังคมศึกษาฯ
   ศิลปะ
   สุขศึกษา

   
            
   เดลินิวส์
   กรุงเทพธุรกิจ
   กระแสหุ้น
   ข่าวสด
   คม ชัด ลึก
   ฐานเศรษฐกิจ
   ไทยรัฐ
   บ้านเมือง
   ผู้จัดการ
   มติชน  

 

 

     
     
 

"ประชุมผู้ปกครอง1/2560"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2559 ....อ่านต่อ

 

"ปัจฉิมนิเทศ"

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผอ.วันชัย ธนังไพศาล คณะครูและผู้ปกครอง

ได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่จบการศึกษา

ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....อ่านต่อ

 

"เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประกอบอาหาร

และการแสดง ของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่....อ่านต่อ

 

"ชม facebook Live"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยการนำของท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล

ได้นำครูผู้รับผิดชอบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ารับชการ

Live สด การคัดกรองนักเรียนยากจนผ่าน.....อ่านต่อ

 

"นักเรียนรับทุนการศึกษา"

ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน.....อ่านต่อ

 

"รับการประเมิน6ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา"

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ท่านรองฯเรือง จันทพันธ์ ท่านผอ.สมศักดิ์ ศรีสุข

และท่านศน.นงนุช สมมิตร ได้เข้าประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ....อ่านต่อ

 

"สารวัตรหนุ่มมอบเพลงและความรู้ให้น้อง"

วันที่ 13 มีนาคม 2560 พ.ต.ท.ทศพร สอนบุตร สารวัตรจราจร

สภ.เมืองสระแก้วได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการแข่งรถในที่สาธารณะ

พรบ.คอมพิวเตอร์ ....อ่านต่อ

 

"ร่วมแห่กองผ้าป่าวัดน้ำซับ"

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญ ได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมขบวนแห่กอง

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปทอด ณ วัดน้ำซับ.....อ่านต่อ

 

"การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ"

23-25กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือ

ชั่วคราวโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์......อ่านต่อ

 

"ปิดฉากกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ"

ปิดฉากลงแล้วสำหรับกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญที่จัดขึ้นระหว่างวันที่

14-17กุมภาพันธ์ 2560 ในชื่อ"หินโคนเกม 60" ณ สนามกีฬาโรงเรียน

บ้านทุ่งหินโคน ผลปรากฎว่า....อ่านต่อ

 

"การแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนตำบลสระขวัญ “หินโคนเกม 60” ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน....อ่านต่อ

     
    กิจกรรมปีการศึกษา 2559
      กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
       กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗ คลิกที่นี่
       กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
 

 

นายวันชัย ธนังไพศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

แผนผังโรงเรียน
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.Get Adobe Flash player
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙
คอนเสิร์ตโรงเรียนสุจริต
น้ำซับวัยใส ใส่ใจลงประชามติ
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ1
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ2
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2559
ไหว้ครู 2559
บุญบั้งไฟ 2559
เข้าค่ายธรรมะ
มินิคอนเสิร์ต
ติดตามเราได้ทาง Youtube Channel